Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft Villa Marie-Arthur een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

Villa Marie-Arthur beschikt over volgende machtigingen:

  • Nihil

Villa Marie-Arthur beschikt over volgende protocollen:

  • Nihil